Scroll to top
sk

O nás

Obchodná spoločnosť OLIMPO s.r.o. aktívne poskytuje svoje služby od roku 1996 v oblasti komplexného sťahovania a vypratávania hnuteľných vecí, archívov, kancelárií, prevádzkových priestorov, domov, bytov a iných priestorov. Okrem týchto činností poskytuje služby v oblasti správa registratúry – archivácia registratúrnych záznamov – úschova písomností. Našimi klientmi sú štátne a verejné orgány, správcovia konkurzných podstát, ako aj právnické a fyzické osoby.

SLUŽBY