Scroll to top
sk

Klienti

Ako možnosť overenia našich sťahovacích služieb uvádzame niektoré subjekty, pre ktoré sme vykonávali sťahovanie všetkých hnuteľných vecí, registratúrnych záznamov a archívnych dokumentov vo väčšom rozsahu:

  • Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Zvolen – kompletné sťahovanie, registratúrne záznamy a archívne dokumenty+ hnuteľné veci.
  • Štátny archív Rožňava – kompletné sťahovanie, registratúrne záznamy a archívne dokumenty v objeme 3 200 bm (3,2 km dokladov formátu A4 naukladaných vedľa seba) + hnuteľné veci.
  • Štátny archív Rimavská Sobota – kompletné sťahovanie, registratúrne záznamy a archívne dokumenty v objeme 1 900 bm (1,9 km dokladov formátu A4 naukladaných vedľa seba) + hnuteľné veci.
  • Krajský súd Banská Bystrica – kompletné sťahovanie, registratúrne záznamy v objeme 2 600 bm (2,6 km dokladov formátu A4 naukladaných vedľa seba) + hnuteľné veci.
  • Daňový úrad Prievidza – kompletné sťahovanie, registratúrne záznamy v objeme 1 300 bm (1,3 km dokladov formátu A4 naukladaných vedľa seba) + kanc. zariadenie + hnuteľné veci.
  • Sociálna poisťovňa Zvolen – kompletné sťahovanie, registratúrne záznamy v objeme 750 bm (0,75 km dokladov formátu A4 naukladaných vedľa seba) + kanc. zariadenie + hnuteľné veci.
  • Obvodný úrad Zvolen – čiastočné sťahovanie kancelárií a registratúrnych záznamov.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.